Arhiva Revistei Şcolii Doctorale de Urbanism / Archive (ISSN 2537-3587)


Notă

Conţinutul revistei este oferit gratuit sub termenii licenţei Creative Commons, iar permisiunea de utilizare a acestora corespunde "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

Creative Commons License

Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 1 / 2016


Vol. 1 / 2016

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Alexandru-Ionuţ Petrişor, Editorial
 • Raluca Petre, Dezvoltare durabilă versus dezvoltare teritorială durabilă / Sustainable development versus sustainable territorial development
 • Caterina Alexandra Roşca, Locuri, oameni şi industrii: rolul producţiei în oraş / Places, people and industries: role of production in the city
 • Diana Ştefan, Concepţia locului: factori şi percepţie / Concept of the place: factors and perception
 • Radu Gabriel Pătraşcu, Transportul inteligent: provocarea oraşelor din viitor / Smart transportation: the challenge of future cities
 • Bahareh Bathaei, Persian Enclosed Garden: Recognition & Recreation of the Persian Garden  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 2 / 2017


  Vol. 2 / 2017

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Hamma Zedira, Alexandru-Ionut Petrisor‎, Fatiha Debiche, Dry density in relation to other geotechnical proprieties of Algiers clay
 • Silvia Ionescu, Metamorfoza spaţiului urban în spaţiu teatral / Metamorphosis of the urban space in theatrical space
 • Delia Prisecaru, Conotaţiile locului / The connotations of the place
 • Fatma Zohra Hadagha, Yacine Bada, Alexandru-Ionut Petrisor, L’efficacité énergétique et rôles multiples de la maison oasienne à patio à Biskra (Algérie) / Energy efficiency and multiple roles of patio in oasis house in Biskra (Algeria)
 • Imane Djilali, Mohammed Nabil Ouissi, Noureddine Abdellatif Merzoug, The traditional house of the medina of Tlemcen between originality and mutation
 • Andreea Vasilca, Descoperiri recente în opera arhitectului George Matei Cantacuzino / Recent Discoveries in Deed of Arhitect George Matei Cantacuzino  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 3 / 2018


  Vol. 3 / 2018

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Walid Hamma, Spatial organization of traditional Muslim cities: Case of Tlemcen in Algeria
 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Fatiha Debiche, Maroua Lagaguine, Abdelmounaim Mechaala, Chawki Bourezak, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Use of Geotechnical and Geographical Information Systems to Analyze Seismic Risk in Algiers Area / Utilisation des systèmes d'information géotechnique et géographique pour analyser le risque sismique dans la zone d’Alger
 • Corina-Teodora Chirilă, Incoerenţa procedurală a sistemului românesc de planificare: Laser Valley / The procedural incoherence of the Romanian planning system: Laser Valley
 • Nicolae Negrea, Dezvoltarea economiei prin intermediul industriilor culturale şi creative / Economical development through cultural and creative industries
 • Hossein Kamalpoor Sheikhdad, Revitalizarea şi refuncţionalizarea pieţei urbane prin intermediul tehnologiei / Revitalizing and re-operating the urban market through technology
 • Anca Mihaela Coşa, Floarea cu cinci petale / Flower with five petals  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 4 / 2019


  Vol. 4 / 2019

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Ioana Miruna Buză, Gaurav Chaudhary, Nikita Chhajer, Cristina Magrì, Miruna-Nais Nină, Mădălina Sbarcea, Adaptive reuse of historical building heritage in Lofoten, Norway
 • Augustina Stan, Planificarea şi utilizarea spaţiului urban din subteran / Planning and use of urban underground space
 • Alexandra Meilă, Necesitatea implementării managementului de proiect în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului din România / The necessity to implement the project management in the documentation of urban and spatial planning in Romania
 • Mădălina Sbarcea, Filip Raicu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Integrarea serviciilor ecosistemice în planificarea spaţială prin soluţii bazate pe natură / Integrating ecosystem services in spatial planning through Nature-based Solutions
 • Antonio-Valentin Tache, Modele de evaluare a accesibilităţii teritoriale utilizând GIS / Models for assessing territorial accessibility using GIS
 • Andrada Eftime, Viziuni ale οraşului ideal: principii de viaţă urbană / Visiοns οf the ideal city: urban life principles
 • Alexandra-Georgeta Beldiman, Contracţia urbană, un fenomen particular de dinamică urbană / Shrinking cities, a specific phenomenon of urban dynamics  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 5 / 2020


  Vol. 5 / 2020

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Modou Ndiaye, Les ressources pour la promotion du développement urbain durable : cas de la ville nouvelle de Diamniadio / Resources for the promotion of sustainable urban development: the case of the new city of Diamniadio
 • Modou Ndiaye, La politique environnementale au Sénégal : l’assainissement dans la ville de Diamniadio / Environmental policy in Senegal: sanitation in the city of Diamniadio
 • Antonio Valentin Tache, Oana-Cătălina Popescu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Evaluarea potenţialelor coridoare ecologice pentru specia de urs brun la nivelul României / Finding the potential ecological corridors for the brown bear in Romania
 • Antonio Valentin Tache, Cătălin Niculae Sârbu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Metropolitan areas, key to balanced spatial sustainable development in Romania / Zonele metropolitane, cheia dezvoltării spaţiale durabile echilibrate a României
 • Oana-Cătălina Popescu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Originile conectivităţii infrastructurii verzi în planificarea urbană / Origins of green infrastructure connectivity in urban planning
 • Mihaela Sandu, Politici publice naţionale în domeniul urbanismului / National public policies in the field of urbanism

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 6 / 2021
  Vol. 6 / 2021

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • Modou Ndiaye, La planification à l’heure de l’aménagement urbain / Planning at the time of urban development
 • Alexandra Meilă, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Analiza managementului de proiect din domeniul planificării spaţiale în mediul academic / Analysis of project management from the viewpoint of spatial planning in the academic environment
 • Michael Alexander H. E. Birgmayr, Procesul regenerării siturilor de tip brownfield – un obiectiv cheie în dezvoltarea urbană durabilă (1) / Brownfield regeneration process – a key objective for a sustainable urban development (1)
 • Michael Alexander H. E. Birgmayr, Procesul regenerării siturilor de tip brownfield – un obiectiv cheie în dezvoltarea urbană durabilă (2) / Brownfield regeneration process – a key objective for a sustainable urban development (2)
 • Simona Dolana, Mecanismul cauzal al reţelei spaţiale şi enunţurile teoretice ale acestuia: un model cauzal experimental pentru Constanţa şi zona sa periurbană / The spatial network’s causal mechanism and its theoretical propositions: a causal test model of Constanţa and its periurban area
 • Oudai Alzubaidi, Trecutul şi prezentul mlaştinilor irakiene / The past and present of the Iraqi marshes

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 7 / 2022
  Vol. 7 / 2022

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • Bogdan Marius Micu, Noi abordări în delimitarea zonelor metropolitane din România / New approaches in delineating metropolitan areas in Romania
 • Khalil O. Ali, Potenţialul economic şi turistic al Provinciei Dyala / The economic and tourist potential of Dyala Province
 • Oudai Al Zubaidi, Aşezări tradiţionale în mlaştinile irakiene / Traditional settlements in the Iraqi marshes
 • Oudai Al Zubaidi, Mlaştinile din sudul Irakului – oraşul inteligent acvatic / Marshes in southern Iraq – the smart aquatic city
 • Andreea Cătălina Popa, Dezvoltarea porturilor prin intermediul finanţării europene/ Development of ports through European funding
 • Oana-Cătălina Popescu, Către o mobilitate durabilă: impactul infrastructurilor de transport asupra biodiversităţii zonelor turistice / Towards sustainable mobility: the impact of transport infrastructures on the biodiversity of tourist areas