Arhiva Revistei Şcolii Doctorale de Urbanism / Archive (ISSN 2537-3587)


Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 1 / 2016


Vol. 1 / 2016

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Alexandru-Ionuţ Petrişor, Editorial
 • Raluca Petre, Dezvoltare durabilă versus dezvoltare teritorială durabilă / Sustainable development versus sustainable territorial development
 • Caterina Alexandra Roşca, Locuri, oameni şi industrii: rolul producţiei în oraş / Places, people and industries: role of production in the city
 • Diana Ştefan, Concepţia locului: factori şi percepţie / Concept of the place: factors and perception
 • Radu Gabriel Pătraşcu, Transportul inteligent: provocarea oraşelor din viitor / Smart transportation: the challenge of future cities
 • Bahareh Bathaei, Persian Enclosed Garden: Recognition & Recreation of the Persian Garden  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 2 / 2017


  Vol. 2 / 2017

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Hamma Zedira, Alexandru-Ionut Petrisor‎, Fatiha Debiche, Dry density in relation to other geotechnical proprieties of Algiers clay
 • Silvia Ionescu, Metamorfoza spaţiului urban în spaţiu teatral / Metamorphosis of the urban space in theatrical space
 • Delia Prisecaru, Conotaţiile locului / The connotations of the place
 • Fatma Zohra Hadagha, Yacine Bada, Alexandru-Ionut Petrisor, L’efficacité énergétique et rôles multiples de la maison oasienne à patio à Biskra (Algérie) / Energy efficiency and multiple roles of patio in oasis house in Biskra (Algeria)
 • Imane Djilali, Mohammed Nabil Ouissi, Noureddine Abdellatif Merzoug, The traditional house of the medina of Tlemcen between originality and mutation
 • Andreea Vasilca, Descoperiri recente în opera arhitectului George Matei Cantacuzino / Recent Discoveries in Deed of Arhitect George Matei Cantacuzino  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 3 / 2018


  Vol. 3 / 2018

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Walid Hamma, Spatial organization of traditional Muslim cities: Case of Tlemcen in Algeria
 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Fatiha Debiche, Maroua Lagaguine, Abdelmounaim Mechaala, Chawki Bourezak, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Use of Geotechnical and Geographical Information Systems to Analyze Seismic Risk in Algiers Area / Utilisation des systèmes d'information géotechnique et géographique pour analyser le risque sismique dans la zone d’Alger
 • Corina-Teodora Chirilă, Incoerenţa procedurală a sistemului românesc de planificare: Laser Valley / The procedural incoherence of the Romanian planning system: Laser Valley
 • Nicolae Negrea, Dezvoltarea economiei prin intermediul industriilor culturale şi creative / Economical development through cultural and creative industries
 • Hossein Kamalpoor Sheikhdad, Revitalizarea şi refuncţionalizarea pieţei urbane prin intermediul tehnologiei / Revitalizing and re-operating the urban market through technology
 • Anca Mihaela Coşa, Floarea cu cinci petale / Flower with five petals  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 4 / 2019


  Vol. 4 / 2019

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Ioana Miruna Buză, Gaurav Chaudhary, Nikita Chhajer, Cristina Magrì, Miruna-Nais Nină, Mădălina Sbarcea, Adaptive reuse of historical building heritage in Lofoten, Norway
 • Augustina Stan, Planificarea şi utilizarea spaţiului urban din subteran / Planning and use of urban underground space
 • Alexandra Meilă, Necesitatea implementării managementului de proiect în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului din România / The necessity to implement the project management in the documentation of urban and spatial planning in Romania
 • Mădălina Sbarcea, Filip Raicu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Integrarea serviciilor ecosistemice în planificarea spaţială prin soluţii bazate pe natură / Integrating ecosystem services in spatial planning through Nature-based Solutions
 • Antonio-Valentin Tache, Modele de evaluare a accesibilităţii teritoriale utilizând GIS / Models for assessing territorial accessibility using GIS
 • Andrada Eftime, Viziuni ale οraşului ideal: principii de viaţă urbană / Visiοns οf the ideal city: urban life principles
 • Alexandra-Georgeta Beldiman, Contracţia urbană, un fenomen particular de dinamică urbană / Shrinking cities, a specific phenomenon of urban dynamics