Arhiva Revistei Şcolii Doctorale de Urbanism / Archive (ISSN 2537-3587)


Notă

Conţinutul revistei este oferit gratuit sub termenii licenţei Creative Commons, iar permisiunea de utilizare a acestora corespunde "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

Creative Commons License

Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 1 / 2016


Vol. 1 / 2016

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Alexandru-Ionuţ Petrişor, Editorial
 • Raluca Petre, Dezvoltare durabilă versus dezvoltare teritorială durabilă / Sustainable development versus sustainable territorial development
 • Caterina Alexandra Roşca, Locuri, oameni şi industrii: rolul producţiei în oraş / Places, people and industries: role of production in the city
 • Diana Ştefan, Concepţia locului: factori şi percepţie / Concept of the place: factors and perception
 • Radu Gabriel Pătraşcu, Transportul inteligent: provocarea oraşelor din viitor / Smart transportation: the challenge of future cities
 • Bahareh Bathaei, Persian Enclosed Garden: Recognition & Recreation of the Persian Garden  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 2 / 2017


  Vol. 2 / 2017

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Hamma Zedira, Alexandru-Ionut Petrisor‎, Fatiha Debiche, Dry density in relation to other geotechnical proprieties of Algiers clay
 • Silvia Ionescu, Metamorfoza spaţiului urban în spaţiu teatral / Metamorphosis of the urban space in theatrical space
 • Delia Prisecaru, Conotaţiile locului / The connotations of the place
 • Fatma Zohra Hadagha, Yacine Bada, Alexandru-Ionut Petrisor, L’efficacité énergétique et rôles multiples de la maison oasienne à patio à Biskra (Algérie) / Energy efficiency and multiple roles of patio in oasis house in Biskra (Algeria)
 • Imane Djilali, Mohammed Nabil Ouissi, Noureddine Abdellatif Merzoug, The traditional house of the medina of Tlemcen between originality and mutation
 • Andreea Vasilca, Descoperiri recente în opera arhitectului George Matei Cantacuzino / Recent Discoveries in Deed of Arhitect George Matei Cantacuzino  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 3 / 2018


  Vol. 3 / 2018

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Walid Hamma, Spatial organization of traditional Muslim cities: Case of Tlemcen in Algeria
 • Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche Kettab, Fatiha Debiche, Maroua Lagaguine, Abdelmounaim Mechaala, Chawki Bourezak, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Use of Geotechnical and Geographical Information Systems to Analyze Seismic Risk in Algiers Area / Utilisation des systèmes d'information géotechnique et géographique pour analyser le risque sismique dans la zone d’Alger
 • Corina-Teodora Chirilă, Incoerenţa procedurală a sistemului românesc de planificare: Laser Valley / The procedural incoherence of the Romanian planning system: Laser Valley
 • Nicolae Negrea, Dezvoltarea economiei prin intermediul industriilor culturale şi creative / Economical development through cultural and creative industries
 • Hossein Kamalpoor Sheikhdad, Revitalizarea şi refuncţionalizarea pieţei urbane prin intermediul tehnologiei / Revitalizing and re-operating the urban market through technology
 • Anca Mihaela Coşa, Floarea cu cinci petale / Flower with five petals  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 4 / 2019


  Vol. 4 / 2019

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Ioana Miruna Buză, Gaurav Chaudhary, Nikita Chhajer, Cristina Magrì, Miruna-Nais Nină, Mădălina Sbarcea, Adaptive reuse of historical building heritage in Lofoten, Norway
 • Augustina Stan, Planificarea şi utilizarea spaţiului urban din subteran / Planning and use of urban underground space
 • Alexandra Meilă, Necesitatea implementării managementului de proiect în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului din România / The necessity to implement the project management in the documentation of urban and spatial planning in Romania
 • Mădălina Sbarcea, Filip Raicu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Integrarea serviciilor ecosistemice în planificarea spaţială prin soluţii bazate pe natură / Integrating ecosystem services in spatial planning through Nature-based Solutions
 • Antonio-Valentin Tache, Modele de evaluare a accesibilităţii teritoriale utilizând GIS / Models for assessing territorial accessibility using GIS
 • Andrada Eftime, Viziuni ale οraşului ideal: principii de viaţă urbană / Visiοns οf the ideal city: urban life principles
 • Alexandra-Georgeta Beldiman, Contracţia urbană, un fenomen particular de dinamică urbană / Shrinking cities, a specific phenomenon of urban dynamics  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 5 / 2020


  Vol. 5 / 2020

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

  Cuprins / Content

 • Modou Ndiaye, Les ressources pour la promotion du développement urbain durable : cas de la ville nouvelle de Diamniadio / Resources for the promotion of sustainable urban development: the case of the new city of Diamniadio
 • Modou Ndiaye, La politique environnementale au Sénégal : l’assainissement dans la ville de Diamniadio / Environmental policy in Senegal: sanitation in the city of Diamniadio
 • Antonio Valentin Tache, Oana-Cătălina Popescu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Evaluarea potenţialelor coridoare ecologice pentru specia de urs brun la nivelul României / Finding the potential ecological corridors for the brown bear in Romania
 • Antonio Valentin Tache, Cătălin Niculae Sârbu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Metropolitan areas, key to balanced spatial sustainable development in Romania / Zonele metropolitane, cheia dezvoltării spaţiale durabile echilibrate a României
 • Oana-Cătălina Popescu, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Originile conectivităţii infrastructurii verzi în planificarea urbană / Origins of green infrastructure connectivity in urban planning
 • Mihaela Sandu, Politici publice naţionale în domeniul urbanismului / National public policies in the field of urbanism

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 6 / 2021
  Vol. 6 / 2021

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • Modou Ndiaye, La planification à l’heure de l’aménagement urbain / Planning at the time of urban development
 • Alexandra Meilă, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Analiza managementului de proiect din domeniul planificării spaţiale în mediul academic / Analysis of project management from the viewpoint of spatial planning in the academic environment
 • Michael Alexander H. E. Birgmayr, Procesul regenerării siturilor de tip brownfield – un obiectiv cheie în dezvoltarea urbană durabilă (1) / Brownfield regeneration process – a key objective for a sustainable urban development (1)
 • Michael Alexander H. E. Birgmayr, Procesul regenerării siturilor de tip brownfield – un obiectiv cheie în dezvoltarea urbană durabilă (2) / Brownfield regeneration process – a key objective for a sustainable urban development (2)
 • Simona Dolana, Mecanismul cauzal al reţelei spaţiale şi enunţurile teoretice ale acestuia: un model cauzal experimental pentru Constanţa şi zona sa periurbană / The spatial network’s causal mechanism and its theoretical propositions: a causal test model of Constanţa and its periurban area
 • Oudai Alzubaidi, Trecutul şi prezentul mlaştinilor irakiene / The past and present of the Iraqi marshes

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 7 / 2022
  Vol. 7 / 2022

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • Bogdan Marius Micu, Noi abordări în delimitarea zonelor metropolitane din România / New approaches in delineating metropolitan areas in Romania
 • Khalil O. Ali, Potenţialul economic şi turistic al Provinciei Dyala / The economic and tourist potential of Dyala Province
 • Oudai Al Zubaidi, Aşezări tradiţionale în mlaştinile irakiene / Traditional settlements in the Iraqi marshes
 • Oudai Al Zubaidi, Mlaştinile din sudul Irakului – oraşul inteligent acvatic / Marshes in southern Iraq – the smart aquatic city
 • Andreea Cătălina Popa, Dezvoltarea porturilor prin intermediul finanţării europene/ Development of ports through European funding
 • Oana-Cătălina Popescu, Către o mobilitate durabilă: impactul infrastructurilor de transport asupra biodiversităţii zonelor turistice / Towards sustainable mobility: the impact of transport infrastructures on the biodiversity of tourist areas

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 8 / 2023
  Vol. 8 / 2023

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • Anne Marie Gacichevici, Dezvoltarea arhitecturală a localităţilor, cultura mediului construit şi constrângerile legislative / Arhitectural development of localities, culture of the built environment and legislative constraints
 • Atena-Ioana Gârjoabă, Cerasella Crăciun, Reţeaua de arii naturale protejate din intravilanul municipiilor din România în contextul reglementărilor urbanistice existente / The network of natural protected areas within the Romanian municipalities in the context of the existing urban planning regulations
 • Tania Victoria Coliţă, Modalităţi de răspuns ale oraşului în contexte de criză. Similitudini între lupta împotriva terorismului şi lupta împotriva pandemiei / Urban coping models in critical contexts. Similarities between the fight against terrorism and the one against the pandemic
 • Ali O. Khalil, Către o dezvoltare durabilă în regiunea Dyala din Irak / Towards sustainable development in the Dyala Region of Iraq
 • Lucian Pavel, Oraşul inteligent în contextul actual al dezvoltării durabile / The smart city in the current context of sustainable development
 • Simona-Rodica Şoldan, Schimbare şi adaptare în satul românesc în contextul dezvoltării durabile / Transformation and adaptation in the Romanian village in the context of sustainable development

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 9 / 2024
  Vol. 9 / 2024

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • Oana Nadina Nedeianu, Sinergia identitate-comunitate: spaţiile identitare, creaţie a comunităţii locale - dimensiunea participativă / The synergy between identity and community: space identity, creation of local communities - the participative dimension
 • Anne Marie Gacichevici, Relația între autoritatea publică, proiectanți și beneficiari direcți și indirecți (comunitatea) în susținerea calității spațiului construit- studiu de caz Alexandria / The relationship between the public authority, designers and direct and indirect beneficiaries (the community) in supporting the quality of the built space- case study of Alexandria municipality
 • Anne Marie Gacichevici, Percepția spațiului construit - investigații sociologice. Studiu de caz Alexandria / Perception of built space - sociological investigations. Case study of Alexandria municipality
 • Farah Nizam, Alexandru-Ionut Petrişor, The role of form-based codes (FBCs) in creating quality built environment
 • Mahmoud Alturkmani, Urban Planning and Its Relationship to Conflict Dynamics
 • Mahmoud Alturkmani, The effective role of urban planning that lays the foundation for conflicts. Case study of the Lebanese civil war (Beirut)
 • Cristina Andreea Bălan, „Orașul circular”: Începutul unei noi paradigme urbane/umane? / “The circular city": The beginning of a new urban/human paradigm?
 • George-Gabriel Marin, Forma urbană inteligentă în urbanism: orașul în era digitală / Smart Urban Form in Urban Planning: The City in the Digital Age

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 10 / 2025


  Vol. 10 / 2025

 • Descărcaţi întregul număr / Download the whole volume

 • George-Gabriel Marin, Realitatea virtuală (VR) şi impactul său în domeniul urbanismului / Virtual Reality and its impact in Urbanism
 • Simona Dolana, Principalele tipare spațiale cauzate de orașele globale / The main spatial patterns caused by global cities
 • Oana Nadina Nedeianu, Regenerarea urbană, o sursă a sustenabilității și a conservării identității locale / Urban regeneration, a source of sustainability and conservation of local identity
 • Farah Nizam, Alexandru-Ionut Petrişor, Assessing the implementation of smart growth and New Urbanism principles in the master plan of Latakia city
 • Farah Nizam, Alexandru-Ionut Petrişor, Assessing master plan preparation mechanisms in Syria. A Legislative Decree No. 5 of 1982 review
 • Mounir Hadji, Alexandru-Ionuţ Petrişor, Palm groves in oasis cities: a sustainable and multifunctional green infrastructure - the case of Biskra, Algeria
 • Andreea Robu-Movilă, Neurourbanism: from effective to affective computing in urban planning
 • Andrei-Alexandru Corbet-Nits, De la casa ANL la „Prima casă”. Modele ale suburbanizării românești din anii 2000 / From the ANL house to the “First house”. Models of Romanian suburbanization in the 2000s
 • Cristina Andreea Bălan, „Oraşul circular” între strategie şi reglementare / “The circular city” – between strategic and regulatory competences
 • Cristina Andreea Bălan, „Oraşul circular” – pârghii de tranziţie către o nouă paradigmă a dezvoltării spaţiale / “The circular city” – transition levers to a new spatial development paradigm

  Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 11 / 2026


  Vol. 11 / 2026 (în lucru)

 • Alexandra-Marina Barbu, Nicolae Postăvaru, Risk analysis in road infrastructure construction projects using the FMEA method - Failure Modes and Effects Analysis
 • Iulia Drăghici, Reusing urban elevated infrastructures in European cities
 • Georgios Kapraras, A brief review of the perception of planning in Romania