Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 1 / 2016 Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 2 / 2017 Revista Şcolii Doctorale de Urbanism, Vol. 3 / 2018
Revista Şcolii Doctorale de Urbanism

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" (ISSN 2537-3587)